SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 16)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 252102 Úprava vzťahu medzi Objednávateľom a poskytovateľom Odb.: Obec Levkuška
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
Dodatok č. 1 Výkon odpadového hospodárstva Odb.: Obec Levkuška
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
POD 60/2023 Úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie Odb.: Obec Levkuška
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
8 000 €
1/2023 Revitalizácia aleje v k.ú. Levkuška Odb.: Obec Levkuška
Dod.: Ing. Roman Leontovyč - PLANT REGENERA
9 820 €
Dodatok č. 3 Zmena ročných aktualizačných poplatkov Odb.: Obec Levkuška
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
300 €
279/2023-19 Financovanie záujmového vzdelávania detí Odb.: Mesto Tornaľa
Dod.: Obec Levkuška
115.24 €
161/2022-001 Príloha č. 2 Odb.: Obec Levkuška
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
161/2022 Nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Levkuška
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
ZLP-VT-2021-0821 Prevod výpočtovej techniky Odb.: Obec Levkuška
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
22/30/012/5 Realizácia aktivačnej činnosti Odb.: Obec Levkuška
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
22/30/101/4 Dohoda uzatvorená podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. Odb.: Obec Levkuška
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
2592022-1 Ročný príspevok Odb.: Obec Levkuška
Dod.: SLOBODA ZVIERAT,regionálne centrum
6 €
2592022 Odchyt zabehnutých, opustených a túlavých zvierat Odb.: Obec Levkuška
Dod.: SLOBODA ZVIERAT,regionálne centrum
42 €
5190057593 Úrazové poistenie Odb.: Obec Levkuška
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
29.25 €
22/30/052/104 DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú Odb.: Obec Levkuška
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
5 978.88 €
151702/7 Odvoz TKO Odb.: Obec Levkuška
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk